Επισμάλτωση παλαιών πλακιδίων κουζίνας.Παράδοση μόλις σε 8 ώρες χωρίς γκρεμίσματα.σκόνες,μερεμέτια!